Bezinning & Gebeden
Start Gebeden

 

Voor Email naar de website klik hier

                                           

 

  (voor gebeden klik op de menuknop hierboven)

 

 

 

 

 Bezinning 1

 

 

St. Lambertus 17-9-2017 gildemis vredeszondag

Dierbare gildebroeders en zusters, geachte bestuurders van onze gemeente, dierbare broeders en zusters door God gegeven,

 

Vandaag op deze bijzondere zondag gedenken we veel.  We gedenken op de eerste plaats de patroon van onze kerk, de heilige Lambertus, we gedenken het begin van vrede 73 jaar geleden voor Veghel, we bidden om dankbaarheid om onze goede koning voor het gilde van het bijna afgelopen gildejaar, en bidden om dezelfde óf een nieuwe koning,  en het is de zondag van de kermis wat ons doet danken om vrolijkheid. Wellicht dat sommige ouderen onder u met mij, sinds enkele maanden een mede-senior, denken:  “kermis, wa kriege we nou?  As ik den tillevisie anzet en noar de wirreldleiders kiek, dan heb ik al kermis genoeg zonder de kermis op te goan!” En ik denk dat u in uw onversneden Brabants gelijk heeft….

 

Misschien was dat voor de H. Lambertus ook zo.  Hij leefde in de 7e eeuw na Christus, waarin hij beslist niet wist – omdat er geen internet was – dat Mohammed zijn inzichten verkondigde.  Hij bouwde verder op wat St. Servatius in de 4e eeuw al gebracht had:  het evangelie van Jezus.  In de 3e en 4e eeuw hadden christelijke denkers – vooral bisschoppen en priesters – al hun eerste discussies over wat Jezus nu precies bedoeld en gedaan had al uitgevochten, Servatius bracht die blijde boodschap ondanks onenigheden naar Zuid-Nederland (Limburg en Brabant), en Lambertus gaat moedig door, en toen de heilige Willibrordus kwam moet hij iets gezegd hebben in de trant van:  “ga maar naar het Noorden, daar is nog werk voor jou, daar lopen ze nog in berenvellen en slaan elkaar een beetje teveel om de oren, maar het wordt tijd dat ze daar ook de woorden van Jezus horen!” Een standbeeld bij de brug over de Maas bij deze hoofdstad herinnert eraan… En dat bracht misschien niet persé vrede, maar wel dat mensen eeuwenlang gingen nadenken óver vrede. Vaak ook baden voor vrede, of nadachten over hun eigen schuld aan ónvrede. Lambertus had daarbij iets van: denk na over je leven, zeker wanneer je gedoopt bent!  En dat kostte hem letterlijk het hoofd, en daarom hebben wij hem hoog…  Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft… brengt hij geen vrucht…  Hij nam dat bloedserieus…  Hoe dan ook, de H. Lambertus nám het serieus, die woorden van Paulus, die we zojuist hoorden:  “Houd Jezus Christus in gedachten” heeft hij beslist gekend.  Hij had geen mobieltje met internet, hij werd niet afgeleid door het nieuws van iedere dag, want anders had hij geweten over een stroming in Arabië, onruststokers in andere landen, rampen die nog erger waren dan in zijn eigen land en machthebbers die nog erger waren dan de hofmeier waarmee hij zelf te maken kreeg en die hem aan het zwaard deed rijgen… Hij had misschien niet de gezellige afleiding van positieve spelletjes op een mobieltje, maar hield daarom de koers zuiver: de boodschap van Jezus, bidden, hopen en verkondigen dat dat de wereld beter, heilzamer, vredevoller zou maken…

 

Vandaag, broeders en zusters, zijn wij in één van vele aan hem toegewijde Zuid-Nederlandse kerken bijeen.  En de vraag is:  “durven wij dat ook?” Zoals Lambertus: écht geloven, de woorden van Jezus lezen, geloven, goed zijn voor de medemens, werken aan vrede, je overtuiging vasthouden, zelfs als dat een vroegtijdige dood inhoudt?” Ja, zullen veel goede christenen met mij nu zeggen, maar dát is toch niet de bedoeling?” O ja? Moet ik dan vragen – trillend op mijn benen - en die soldaten dan, die hier kwamen om Veghel te bevrijden?  Moeten wij – in deze tijd van leven, met alle informatie van onze mobieltjes en PC’s niet íets meer doen voor onze vrijheid, ons mens-zijn ons christen zijn? Begrijp me goed, het is misschien niet verkeerd – zoals sommigen - om het groen aan de linkerkant van de rijweg mooi te vinden, en daar een wuivende alias messias te ontdekken, - en anderen kijken weer naar rechts en denken een stralende blond schijnende zon te zien - maar wat dóen we daarmee, geven we daarmee ons leven voor een betere wereld? Soldaten van allerlei levensbeschouwingen hebben dat wél gedaan, en toen enkele monniken van een Amerikaanse trappistenabdij aan hun abt in de jaren ’80 van de vorige eeuw vroegen om naar een demonstratie tegen kernwapens te mogen gaan zei hij: “Neen.  Als jullie de vrede niet op je knieën kunnen verkrijgen, zul je die ook niet op je voeten verkrijgen”.  Broeders en zusters, als wij niet – zoals Lambertus álles voor ons geloof over hebben, als wij niet kunnen knielen of bidden, of misschien met ánders gelovigen kunnen nadenken over vrede en liefde voor de medemens, dan gaat het fout.  Het is zoals op de weekmarkt: “vraag niet hoe het kan, profiteer ervan”, of zoals een andere marktkoopman riep:  “profiteer deze éne keer, anders kom ik niet weer!”

 

Broeders en  zusters, ik heb misschien wat streng gesproken, maar de situatie van onze wereld vraagt erom.  Onze paus was nog in het nieuws toen hij subtiel een oproep deed de klimaatbeheersing serieus te nemen.  Dóe iets, en als u gedoopt bent: zet dan eens gebed op de eerste plaats.  Wie bidt vindt tijd voor ál het andere.

 

Laat ik eindigen met een iets minder zware gedachte over vrede.  Zeg “goede dag” tegen ieder die u tegenkomt.  Een niet christelijke vluchteling die nu 7 jaar in NL woont en herenkapper is zei afgelopen week tegen me:  ik heb vader en moeder met 4 broers en 2 zussen in één dag verloren. Ik ben alles kwijt geraakt, ook mijn kapperszaak met 8 medewerkers, maar werk nu hier, en heb al 7 jaar geen dag vakantie gehad.  Maar nadat ik weer een beetje verder kon, heb ik gedacht:  alleen als ik vriendelijk ben, alleen als ik netjes ben naar iedereen toe zal ik het redden”.  Jezus vraagt alleen maar dát, en wel aan alle mensen.  Laten wij als gilde broeders en zusters daarmee een begin maken door een mooie gildedag.  Alles wat mensen vreugde brengt draagt bij aan vrede, en dat wens ik alle parochianen, en ieder die hier vandaag is van harte toe.

Amen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezinning 2  

 

God blaast Zijn adem

over een ieder die zich

uitstrekt naar Zijn Geest.

God blaast met Zijn adem

en schenkt nieuwe levenskracht

 

God blaast met Zijn adem

en je leven verandert.

God blaast met Zijn adem,

niets zal meer hetzelfde zijn.

 

Hier ben ik Heer,

Mijn hart verlangt naar

een aanraking van Uw Geest.

 

Hier ben ik Heer,

Dompel mij onder,

Hernieuw Uw levenskracht in mij.

 

                     gebedskaart Congregatie van de H. Geest